Technologie

Sádrokarton - výhody stavebního systému

Pomocí sádrokartonových desek můžeme rychle, čistě a kvalitně měnit vzhled vašeho bytu nebo kanceláře včetně rozvodů vody a elektřiny. Lze velmi jednoduše snížit stropy, instalovat moderní osvětlovací prvky, libovolně upravovat stěny a podlahy, lepit obklady a dlažby.

Sádrokarton, jako systém zlepšuje zvukovou izolaci prostoru a řeší protipožární ochranu staveb. Sádrokartonové desky jsou vnímány jako tepelné a vytvářejí útulnost prostoru. Sádrokarton reguluje vlhkost vzduchu v uzavřených prostorách, protože se skládá z mnoha malých pórů, které v případě potřeby přijímají vlhkost a při velkém suchu ji opět vracejí do místnosti. Sádrokarton tak přispívá k optimálnímu mikroklimatu obydlí.

Výhodou sádrokartonových systémů je úspora nákladů a času, minimální spotřeba vody, energie, minimální plošné nároky, nízká hmotnost, snadné vedení instalací uvnitř příček, rychlá montáž, dokonale hladký povrch. Další výhodou je nízké statické zatížení stávající stavby sádrokartonovou konstrukcí. Dle technologického předpisu je možné dosahovat požárních odolností v rozsahu 15 až 120 minut.


Minerální podhledy:

rychlá montáž - pěkný vzhled - vhodné i do vlhkého prostředí - možnost výběru z velkého počtu vzorů

Zateplení pro skvělé bydlení? ...izolace!

Míst k bydlení je stále nedostatek a proto je třeba hledat stále nová řešení jak se s tímto problémem vypořádat. Jedním z možných způsobů je přestavba dosud málo využívaných půdních prostor na byty. K výstavbě podkrovních bytů patří neodmyslitelně tepelná izolace. Pro zateplení podkroví jsou nejvhodnější tepelně-izolační materiály z kamenné nebo skelné vlny. Ty totiž přinášejí mimo tepelně-izolační funkce i další výhody:

Výrobky ze skleněného vlákna či kamenné vlny mají následující vlastnosti:

* nehořlavost
* mají velmi nízký součinitel tepelné vodivosti, a proto výborně tepelně izolují
* jsou zvukopohltivé – tlumí hluk, pórovitá struktura materiálů absorbuje zvukové vlnění
* je chemicky neutrální, nevyvolává korozi, neobsahuje nečistoty nebo nevláknité částečky
* zabraňuje množení baktérií a hub
* jejich použití je snadné – lehce se řezají
* při použití nedráždí pokožku a jsou hygienicky nezávadné


Co je parotěsná zábrana?
Zkráceně nazývaná parozábrana se umísťuje mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad (palubky, sádrokarton) pro zamezení pronikání vlhkosti z místnosti do tepelné izolace, která je propustná pro vzdušnou vlhkost a dochází v ní k velkému teplotnímu spádu. Teplý vzduch v místnosti může totiž obsahovat podstatně více vlhkosti než studený vzduch venku a bez použití parotěsné zábrany dochází ke kondenzaci vlhkosti v izolaci. Důsledkem zkondenzované vlhkosti je zhoršování izolačních parametrů tepelné izolace. Následně provlhává dřevo ve střeše,tvoří se nebezpečné plísně a vlhké skvrny na stropech a stěnách. Je podstatně ohrožena životnost střechy.

Postup zateplování:

Předpokládejme, že je provedena základní konstrukce střechy z trámů.
Následuje:

* Kladení pojistné fólie na krokve nebo na bednění. Pojistná fólie zamezuje vlhnutí izolace při zatečení do střechy. Pokládá se tak, aby se jednotlivé pásy směrem dolů překrývaly a fólie odváděla vodu ven
* Po jejím položení se pokládá na latě nebo bednění střešní krytina.
* Tepelná izolace se vkládá ve většině případů mezi krokve. Je třeba jí vkládat tak, aby mezi jednotlivými deskami nebo pásy nebyly žádné mezery. Izolace se ze strany interiéru překrývá parotěsnou zábranou, která musí být pečlivě slepena.
* Pak přichází montáž profilů pro sádrokarton – možno použít i dřevěných latí. Nakonec se zrealizuje montáž samotného sádrokartonu. Obklad je možné samozřejmě provést i ze dřeva.